Zelfverbetering is van toepassing voor mensen die denken nog niet goed genoeg te zijn.

Zelfverbetering is van toepassing voor diegenen die denken nog niet goed genoeg te zijn.

Wie zich bezig houdt om een beter, liever, leuker, slimmer, gewenster, mooier, machtiger, waardevoller mens te worden doet dit vanuit het idee dit nog niet te zijn.

Er is op dat moment sprake van een misplaatste identiteit.

Je hebt op dat moment van jezelf een idee gemaakt. Een soort zelfbeeld. Dit beeld beschrijft hoe je nu bent. Je bent dan vervolgens niet helemaal tevreden met dit zelfbeeld en wilt het beeld verbeteren. Het zelfbeeld is niet goed genoeg. Daar wil je aan werken.

Je denkt dat je het zelfbeeld bent en daarom doe je aan zelfverbetering.

 
Best wel bizar….

 

Voorbeelden

  • Je vindt jezelf niet waardevol genoeg en gaat jezelf vervolgens bezig houden hoe je waardevoller kunt zijn.
  • Je vindt jezelf niet lief genoeg en wilt liever zijn door minder boos te zijn, attenter, zorgzamer etc.
  • Je vindt jezelf niet mooi, te dik, te dun, te lelijk en wil graag mooier zijn.

 

Jaren lang bezig zijn met zelfverbetering

Mensen kunnen bewust of onbewust jarenlang bezig zijn met zelfverbetering zonder het zelfbeeld in twijfel te trekken. Ze gaan er hierbij blindelings vanuit dat de ideeën die ze over zichzelf hebben gemaakt kloppen. Ze trekken hun eigen ideeën niet in twijfel.

Dat eigen ideeën niet in twijfel getrokken worden komt doordat ze  geankerd zijn aan minder prettige gevoelens. Het voelt immers niet goed om nog ‘niet voldoende’ lief, leuk, mooi, slim, gewenst, waardevol of machtig te zijn. Dat geeft een naar gevoel. En nare gevoelens moeten worden veranderd in goede gevoelens. Daarom willen we goed genoeg zijn.
En als we goed genoeg zijn, moeten we dit natuurlijk wel in stand houden. Elk moment kan het gebeuren dat je toch jezelf weer onvoldoende goed genoeg voelt.

Waarom veranderen we niet onze ideeën?

Elk idee zouden we theoretisch gemakkelijk kunnen vervangen door een nieuw idee. Je zou tegen jezelf kunnen zeggen “ik ben goed genoeg” en dan zou alles opgelost zijn.

In de praktijk werkt dit helaas niet zo.

Het werkt niet zo omdat er een gevoel aan een idee is geankerd. Wanneer het gevoel op een of andere manier getriggerd wordt, is het bijbehorende idee van toepassing.
Zo kan iemand die zichzelf dom vindt als strategie hebben om zoveel mogelijk te leren. Hiervoor kan deze persoon een universitaire opleiding cum-laude behalen. Maar hoe je het ook went of keert, het is onmogelijk om overal slim in te zijn. Een simpele opmerking zoals “dat is dom van je” kan die persoon flink onderuithalen.

Iedereen is wel ergens slim in en ergens dom in. Je bent eigenlijk slim en dom tegelijkertijd. Je bent het beiden niet en wel. Je zou ook kunnen zeggen dat slim en dom niet op jouw van toepassing is. Hoogstens op de dingen die je doet. Bovendien kan iets wat op het moment dom is later wel eens erg slim blijken te zijn en omgekeerd.

Hetzelfde geld voor mooi, lelijk, fout, goed, machtig, onmachtig, lief, onaardig etc. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Ze zijn nooit absoluut waar. Er is altijd wel iemand mooier, slimmer, machtiger, liever, aardiger etc. Het omgekeerde geldt ook.

Jij bent!

Dat is waarheid waar je niet om heen kunt. Om deze tekst te lezen moet je er immers zijn.
Je bent niet zus of zo. Je bent niet dom of slim. Je bent niet goed of fout. Je bent niet mooi of lelijk. Dat is allemaal onzin en gemakkelijk onderuit te halen.

Niets is op jou van toepassing.

Zelfs niet dat je man of vrouw bent. Je lichaam is mannelijk of vrouwelijk. Jij bent noch mannelijk noch vrouwelijk. Dus als je mannelijke en/of vrouwelijke trekken hebt, is dat niet iets waarom je niet goed genoeg bent. Dat kun je heel goed bij kleine kinderen zien. Het maakt hen niet uit of ze met een keukentje, barbies, cowboys of auto spelen. Het zijn de ouders die hen conditioneren door ze bepaalde speelgoed te geven en ze jongens en meisjes kleding aan te trekken. Begrijpelijk natuurlijk. Maar hierdoor denkt menig kind op den duur een jongen of meisje te zijn.

Zelfverbetering is onnodig!

Jij bent precies goed zoals je bent. Geen enkel idee of overtuiging is waar voor jou. Niets is op jouw van toepassing.

Stop met zelfverbetering!

We nemen of het idee of het gevoel veel te serieus.

Doordat je een bepaalde overtuiging en of het bijbehorende gevoel veel te serieus neemt en voor waarheid aanneemt, handel je daar bewust en onbewust naar. Je laat je drijven door gevoelens en gedachten die feitelijk gezien onwaar zijn.

Elk idee of overtuiging bestaat uit een of meerdere gedachte. Een gevoel bestaat uit lichamelijke sensaties waar we een betekenis aan hebben gegeven.
Wanneer je ontdekt dat een bepaald idee/overtuiging niet klopt of dat de betekenis van een bepaald gevoel niet klopt kun je leren de ideeën en beperkende overtuigingen los te laten. Het betekent dat je ze gaat ontdoen van enige betekenis.

Hoe doe je dat?

Je doet dit door te leren om gedachten en gevoelens er volledig te laten zijn zonder er tegenin of in mee te gaan.
Gedachten en gevoelens zijn niet de waarheid. Integendeel slechts 3% van al je gedachten en gevoelens zijn praktisch van aard. Leer de praktische gedachten en gevoelens herkennen en reageer daarop. Laat de rest in liefde zijn.

Waarom zou je überhaupt iets doen met gedachten zoals ik ben niet goed genoeg, ik ben slecht, dom, niet lief genoeg, het niet waard of ik doe er niet toe.

Ze zijn niet waar!

Het is zelfs onmogelijk dat ze waar zijn. Diep van binnen weet je dat ook. De onwaarheden zijn je aangepraat of heb je zelf verkeerd geconcludeerd tijdens een nare situatie of na afloop daarvan.
Wanneer je leert onware gedachten en gevoelens er in liefde te laten zijn zonder er tegenin of in mee te gaan lijdt je er niet meer onder. Ze hebben dan geen grip meer op je.


Wanneer het jou nog niet lukt en je het graag wilt ervaren?

weet me dan te vinden…


Vind jij jezelf niet goed genoeg en ben je van mening dat dit door een nare gebeurtenis komt of traumatische ervaring?

Kijk dan eens op de website van De Trauma Coach.