Word een onpersoonlijkheid!

In de natuur komt nergens een persoonlijkheid voor anders dan bij volwassen mensen. Een dier stelt geen voorwaarde aan zichzelf. Ook baby’s zijn nog vrij van voorwaarden. Een persoonlijkheid is typisch iets onnatuurlijks. Een persoonlijkheid ligt vast.