Wie niet kan aanvaarden wat is, blijft ongelukkig!

Ongelukkig blijven doe je door:
– Iets te willen wat er nu niet is.
– Iets niet meer te willen wat er nu is.
In beide gevallen wordt niet aanvaard wat er nu is.