Wees nooit boos op jezelf!

Wanneer je boos op jezelf bent, creëer je gespletenheid. Degene die boos is en de ander.