Daar waar angst verdwijnt komt liefde, rust, spontaniteit en creativiteit.Daar waar angst verdwijnt komt liefde, rust, spontaniteit en creativiteit.

Werk aan je angsten!

Angst is een beschermingsmechanisme tegen pijn. In geval van fysieke pijn werkt angst heel beschermend en intelligent. In geval van bescherming tegen emotionele pijn is angst helemaal niet intelligent. Het beperkt je. Sterker nog onbewust zorgt het ervoor dat je niet volledig van het leven kunt genieten. Emotionele bescherming doet je lijden.

 

Angst ontstaat na een vervelende of nare gebeurtenis.

Emotionele angst ontstaat automatisch en onbewust als een je een emotionele gebeurtenis meemaakt en deze niet goed of onvolledig verwerkt. Vrijwel iedereen heeft vervelende en emotionele gebeurtenissen meegemaakt die niet goed verwerkt zijn. Dit kunnen, kleine gebeurtenissen zijn, jeugdtraumatische ervaringen of traumatische ervaringen. Wanneer een gebeurtenis niet goed wordt verwerkt, wordt deze  opgeslagen in je geheugen in de vorm van een nare gevoelsherinnering. De meeste nare gevoelsherinneringen zijn ontstaan in je vroege jeugd.

 

Nare gevoelsherinneringen zijn emotionele blokkades.

Je probeert als het ware onbewust te voorkomen dat je dezelfde nare gevoelens krijgt als voorheen. Hiermee vermijdt je emoties en nare gevoelens. Als gevolg van deze blokkades wordt je angstig, krijg je beperkende overtuigingen en ontwikkel je allerlei overlevingsstrategieën.

Daar waar je gevoel vermijdt of er bang voor bent, wordt het denken heel erg actief en wordt het druk in je hoofd. Je piekert en je maakt je zorgen.

Elke vorm van angst, verzet tegen wat is of een verlangen is het gevolg van onvolledig verwerkte nare gebeurtenissen. Zodra je angst ervaart, een bepaald verlangen opborrelt of een verzet hebt tegen wat is, geeft dit aan dat je nog iets wat nog niet goed is verwerkt bij je draagt.

 

Het is niet nodig om oude pijnen met je mee te dragen.

Oude pijnen blokkeren en beperken je. Als je er niets aan doet kunnen ze zelfs allerlei lichamelijke klachten veroorzaken, je ziek maken en uiteindelijk voor ongeneselijke ziekte zorgen.

Het is veel handiger om oude pijnen alsnog op de juiste manier emotioneel te verwerken. Het maakt je gelukkig en je leert er waardevolle lessen van.

 

Laat oudzeer los!

Wanneer je een pijnlijk verleden hebt losgelaten, verdwijnt angst en vele nare gevoelens. Er komt vanaf dat moment meer ruimte voor liefde, rust, creativiteit en spontaniteit. Je komt dan meer in flow met je natuurlijke staat. Het is leven op een manier zoals het leven voor jou bedoeld is.

 

Er bestaat geen gelukkiger leven dan leven zonder angst, verzet en verlangens. Het is het hoogste geluk en vrijheid wat je beleven kunt.

 

Werk aan je angsten!

 


 

Wil jij angstvrij zijn?

Lees de Angstgids!

Angstgids