Nare gevoelens bevredigen is hetzelfde als kinderen afleiden met een snoepje

Wanneer we ons naar voelen zoeken we allerlei uitwegen om dit gevoel weg te nemen.