Ben jij hooggevoelig of HSP?

Er is veel geschreven over hooggevoeligheid. Middels dit schrijven deel ik mijn eigen ervaring met hooggevoeligheid en de ervaringen opgedaan met cliënten.

Hooggevoeligheid wordt ook wel hoog sensitief of HSP (High Sensitive Person) genoemd. Sommige deskundige maken onderverdelingen binnen HSP. Ongeveer 70% van de HSP-ers is van nature rustig en introvert. Zij voelen zich het beste bij stabiliteit, gelijkmatigheid en een leven met weinig risico’s. De overige 30% van de HSP-ers is extravert, op zoek naar nieuwe ervaringen, spanningen en uitdagingen. Daar staat tegenover dat ze gauw overbelast kunnen raken. Deze groep wordt ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. HSS leven met de ene voet op het gaspedaal en met de andere voet op de rem.

Het is belangrijk om te beseffen dat hooggevoelige mensen allen uniek zijn.

De een is hooggevoelig voor stemmingen of sferen een ander voor geluiden of bepaalde geuren. Iedere HSP-er heeft zo zijn eigen gaven, beperkingen en kwalen.

Hooggevoelige mensen kunnen gevoelig zijn voor:

 • Harde geluiden of bepaalde tonen.
 • Bepaalde kleuren, beelden of vormen.
 • Bepaalde geuren en smaken.
 • Stemmingen, sferen en emoties.
 • Gedrag van anderen zoals boosheid, klagen, roddelen en negativiteit.
 • Heldere en spirituele waarnemingen zoals aura’s, overleden mensen, entiteiten, engelen en trollen.

Jonge kinderen worden allen gevoelig op de wereld gebracht de een wat gevoeliger als de ander.

De mate van gevoeligheid is deels erfelijk (genetisch) bepaald. Afhankelijk van de opvoeding, gebeurtenissen, situaties en omstandigheden worden bepaalde gevoeligheden sterker ontwikkeld dan andere.

Wanneer kinderen vervelende gebeurtenissen meemaken of jeugd traumatische ervaringen, ontstaan onbewust emotionele blokkades. Als gevolg van deze blokkades wordt een kind (onbewust) angstig voor een herhaling of hertraumatisering van dezelfde nare gebeurtenis. In feite wordt het kind angstig om dezelfde nare gevoelens te krijgen waaraan het herinnerd wordt via een gevoelsherinnering.
Door emotionele blokkades hebben hooggevoelige kinderen in de regel meer angsten als andere mensen. Niet altijd zijn ze zichzelf hier bewust van. De meeste ontwikkelde angsten zijn erg subtiel en bijna continue aanwezig. Hierdoor vallen ze nauwelijks op.

De volgende angsten komen voor:

 • Angst voor afwijzing.
 • Angst voor boosheid of geweld.
 • Angst voor schuldgevoel en schaamte.
 • Angst om in de steek gelaten te worden.
 • Angst om op je kop te krijgen.
 • Angst om slecht te zijn.
 • Angst voor waardeloosheid, machteloosheid.

Als gevolg van een emotionele blokkade ontstaan allerlei beperkende overtuigingen en misvattingen. Deze beperkende overtuigingen en misvattingen zijn geankerd aan het gevoel van de emotionele blokkade. Hierdoor is het niet eenvoudig om deze te veranderen. Bij hooggevoelige kinderen zitten de overtuigingen meestal diep genesteld. Ze zijn als het ware verplaatst naar het onderbewuste. Onbewust ben je bang terwijl jezelf niet weet waarom.

Overtuigingen waar een hooggevoelig kind (onbewust) last van kan hebben:

 • Ik mag er niet zijn
 • Ik doe er niet toe
 • Ik ben niet belangrijk
 • Ik ben slecht
 • Ik ben ongewenst
 • Ik ben waardeloos
 • Ik ben dom
 • Jongens/meisjes zijn belangrijker
 • Ik had een jongen/meisje moeten zijn

Het kind past allerlei strategieën toe rond deze overtuigingen.

Het wil aandacht, lief gevonden worden, nuttig zijn, waardevol zijn, liefdevol zijn, gewenst zijn en ertoe doen. Ieder kind heeft zo zijn eigen strategie. Als gevolg van diep genestelde overtuigingen kunnen hooggevoelige kinderen erg gevoelig zijn voor:

 • Onrechtvaardigheid
 • Discriminatie
 • Gebrek aan liefde
 • Geweld
 • Dierenmishandeling
 • Vernietiging van de natuur

Als gevolg van traumatische ervaringen en nare gebeurtenissen kan een gebrek aan veiligheid ontstaan.

Dit gebrek kan een extra stimulans zijn om alerter te worden naar de buitenwereld. Dit leidt tot een versterking van bepaalde zintuigelijke waarnemingen. Deze versterking kan dermate krachtig worden ontwikkeld dat kinderen dingen kunnen waarnemen die volwassene niet kunnen zien. Denk hierbij aan helderhorend, heldervoelend, helderziend, helderwetend, helderproevend en helderruikend.

Sommige kinderen nemen moeiteloos aura’s waar, zien bepaalde energieën, entiteiten of lezen foto’s of tekeningen. Bepaalde kinderen kunnen toekomst voorspellen of krijgen verhalen door van andere mensen. Sommige kinderen kunnen elfen, engelen en trollen zien. Kinderen zijn hierover vaak verward. Veel ouders geloven niet wat hun kinderen zeggen waardoor ze zich soms afsluiten van hun gaven, zichzelf zeer onveilig voelen, zich terugtrekken of allerlei psychische klachten ontwikkelen.

Het lichaam is een zintuigelijk meetinstrument.

Wanneer we onbewust onze zintuigen trainen door dat we angstig zijn en nare dingen hebben meegemaakt, worden we gevoeliger. We noemen dit hooggevoeligheid. Je bent dan extra gevoelig voor jouw waarnemingen.

Een kind wordt in dat geval gemakkelijk geraakt door dingen die in de buitenwereld plaatsvinden. Een hard geluid, een bepaalde geur, reuk of smaak kan makkelijk een emotionele herinnering wakker maken. Dit alles kan een vervelende gevoelsherinnering naar boven halen. Wanneer we hooggevoelig zijn, zijn we erg gevoelig en worden we gemakkelijk door allerlei dingen, gebeurtenissen of omstandigheden geraakt.

Wanneer je als gevoelig kind emotioneel geblokkeerd bent geraakt, besef je meestal niet dat je hooggevoelig bent en hiermee onbewust bang bent om je naar te voelen. Jouw waarnemingen raken je dan eerder in je gevoel. Ze maken als het ware oude pijnen en gevoelsherinneringen wakker. Je kunt dan niet goed tegen bepaalde waarnemingen omdat dit jou in je gevoel raakt en als zeer onprettig wordt ervaren. Van kinds af aan ontwikkel je onbewust allerlei strategieën om pijnlijke gevoelens te voorkomen of te omzeilen.

De volgende gedragspatronen komen voor bij hooggevoelige kinderen:

 • Ze piekeren veel.
 • Ze fantaseren gemakkelijk.
 • Ze passen zich gemakkelijk aan of verzetten zich tegen de wereld.
 • Ze vinden het niet fijn in grote groepen.
 • Ze zijn erg gevoelig voor stemmingen.
 • Ze spelen het liefst alleen of met één ander.
 • Ze zijn heel erg creatief.
 • Ze kunnen hoogbegaafd zijn door hun enorme focusgerichtheid.

Een hooggevoelig kind past zich gemakkelijk aan zijn omgeving aan. Meestal gebeurt dit onbewust. Het gedraagt zich als een kameleon en past zijn gedrag en communicatie moeiteloos aan. Vanwege zijn kameleon gedrag is het erg moeilijk te zien dat een hooggevoelig kind emotioneel beschadigd is.
Sommige ouders merken wel dat er iets met het kind aan de hand is. Ze gaan er mee naar psychiaters en het kind krijgt allerlei etiketten aangemeten als ADHD, Asperger, Autisme of ADD. In de praktijk psychologie en medicijnen niet te helpen. Hooggevoeligheid en HSP worden jammer genoeg binnen de psychiatrie nog niet volledig erkent.

Hooggevoelige kinderen hebben het in de regel tijdens hun opvoeding niet gemakkelijk. De meeste ouders weten niet goed hoe ze met hun kinderen overweg moeten. Hun gaven zoals helderziendheid wordt door de ouder niet goed begrepen en vaak als fantasie betiteld.

Als gevolg van verkeerde opvoeding klappen hooggevoelige kinderen nog verder dicht en versterken ze allerlei strategieën om hun gevoelens en gaven te vermijden. Later als ze volwassen zijn herkennen ze zichzelf terug als HSP-er.

HSP hoeft geen beperking te zijn.

Elke mens is uniek en heeft andere gaven, sterke en zwakke kanten. Iedereen is in staat om authentiek, zelfverzekerd en met een grote dosis zelfvertrouwen door het leven te gaan. Op dat moment is hooggevoeligheid geen zwakte meer maar een kracht.

Omdat iedereen uniek is heeft elke HSP-er zo zijn eigen pad te lopen om authentiek te worden. De lessen zijn voor iedereen dan ook anders. Hierbinnen zijn een aantal gemeenschappelijke uitdagingen die geleerd mogen worden.

De volgende uitdagingen hebben HSP-ers:

 • Leren lief voor zichzelf te zijn.
 • Stoppen met zichzelf af te wijzen.
 • Leren wat emoties en nare gevoelens zijn.
 • Het loslaten van allerlei identificaties.
 • Het loslaten van traumatische ervaringen.
 • Leren zichzelf te troosten.
 • Leren loslaten van nare gevoelens en emoties.
 • Leren te vertrouwen op hun intuïtie en geweten.
 • Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en authenticiteit.
 • Leren hun gaven te gebruiken.

Zelf ben ik hooggevoelig en heb hier het grootste gedeelte van mijn leven last van gehad.

Gelukkig heb ik mezelf bevrijd van allerlei emotionele blokkades en beperkende overtuigingen.
Op dit moment is mijn hooggevoeligheid mijn grootste kracht en gids. Ik voel me niet meer beperkt en ervaar steeds meer vrijheid.

Een ieder die last hebt van hooggevoeligheid heeft kan minstens ditzelfde bereiken.